Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Výzva Andreji Babišovi a Aleně Schillerové

Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, 

věříme, že se všichni shodneme na jedné základní vlastnosti daní: měly by být spravedlivé a férové. To znamená, že dva různé subjekty podnikající ve stejném oboru a ve stejném rozsahu by měly mít vůči státu stejné povinnosti. Bohužel tomu tak dnes není. Velká část daní uniká do zahraničí skrze řadu triků a postupů: zisky se například skrze interní obchody s licencemi a službami přesouvají do zemí s minimální daňovou zátěží. To výrazně zvýhodňuje ty, kteří jsou takovýchto úniků schopni: hlavně velké, nadnárodní firmy. 

Veřejné rozpočty zároveň přichází o významné příjmy, a to paradoxně od těch největších. Podle nedávno zveřejněné analýzy organizace Tax Justice Network se v případě Česka ročně jedná o ztrátu až deset miliard korun.

My se zatím nacházíme uprostřed jedné z největších zdravotních, bezpečnostních a ekonomických krizí posledních desetiletí. Veřejné výdaje rychle stoupají, nutná hygienická a zdravotní opatření tvrdě dopadají na firmy i živnostníky. Právě teď máme povinnost společně hledat řešení. Kdy jindy by mělo být imperativem přestat zvýhodňovat velké proti malým?

Přitom je zřejmé, že efektivní boj proti daňovým únikům je možný. Zavedení celoevropského veřejného vykazování zisků stát po státě (public CBCR) je jedním z návrhů, které chce projednat portugalské předsednictví EU. 

A může to být právě český hlas, který rozhodne, zda Evropská unie rázně zakročí proti obcházení daní velkými nadnárodními firmami. Věříme, že tuto příležitost je nutné využít. 

Bohužel, kroky vlády v této věci zatím tímto směrem nejdou. Na naši interpelaci odpovědělo ministerstvo, že má k transparentnímu vykazování neutrální postoj, zároveň ale trvá na projednání v rámci Rady pro hospodářské a finanční věci a oponuje projednání v rámci Rady pro konkurenceschopnost. Tento zdánlivý detail vnímáme jako klíčový, mj. protože Rada pro hospodářské a finanční věci vyžaduje jednomyslnost: a finanční ráje uvnitř EU budou tento postup vždy vetovat. Naopak k úspěšnému projednání v rámci Rady pro konkurenceschopnost stačí kvalifikovaná většina, která je s přispěním Česka velmi pravděpodobná.

Jsme přesvědčeni, že Česko už nemá čas a prostor dál přihlížet, jak se dalšía další státní příjmy přesouvají do daňových rájů a místní firmy kvůli placení vyšších daní než mezinárodní konkurence prohrávají v hospodářské soutěži.

Proto vás my, čeští poslanci, žádáme jako zástupce Česka v EU o následující:

1) trvejte na zařazení tématu veřejného vykazování zisků v rámci Rady pro konkurenceschopnost

2) podpořte schválení příslušných dokumentů a co nejdřívější zavedení principu public Country by Country Reporting

Věříme, že se jedná o jednu z cest, jak zmírnit současnou krizi a skutečně pomoci jak Česku, tak Evropě.

Zasílání informací o petici
Chcete být informování o dalším postupu a dění? Přihlaste se k odběru novinek!